ới thương hiệu MAHLE Original, Knecht, Perfect Circle, Metal Leve và Clevite – thương hiệu đặc biệt cho xe thương mại ở Hoa Kỳ, MAHLE Aftermarket cung cấp một loạt sản phẩm  Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE   toàn diện cho việc bảo trì và sửa chữa động cơ điện MAHLE  cùng với lời khuyên và tư vấn của chuyên gia. Do đó chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi trong thương mại, cửa hàng sửa chữa và sửa chữa động cơ luôn được trang bị đầy đủ và có thể hoạt động có lãi.

MAHLE phát triển và sản xuất động cơ khởi động, alternators, và động cơ điện MAHLE   cũng như hệ thống điện và cơ điện tử cho Với các sản phẩm Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE  và giải pháp của mình, MAHLE đóng góp vào việc vận chuyển bền vững hơn, bồi dưỡng tính linh hoạt điện tử và hiệu suất năng lượng, giảm đáng kể ô nhiễm không khí từ xe cộ. Nhờ nghiên cứu toàn diện và phát triển, các xu hướng có thể được xác định sớm và biến thành các giải pháp khách hàng bền vững và ứng dụng cụ thể Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE .

Đại lý Mahle tại Việt Nam đưa ra một số Model  Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLE  tham khảo:

Mahle    77680911~PI 8205 DRG 25Mahle    77536550 oberteil S/OMahle    77536550
Mahle    77681042~PI 8430 DRG 60Mahle    77576648~PI 8405 DRG 60Mahle    77924160
Mahle    77718802 PI 8330 DRG 40Mahle    77643398 HC28Mahle    77943525
Mahle    77736929~PI 2005-046Mahle    77643554 852 519 SM-LMahle    753.655(759.999.6)
Mahle    77925027 PI 13010 RN MIC 10Mahle    77680499; PI 4145 SMX 25Mahle    753.655.0
Mahle    77925597 PI 23010 DN SMX 10Mahle    77661648, PI 1710/6Mahle    753.655.0(77599996)
Mahle    77925597 PI23010 DN SMX 10Mahle    77664931 PI 2045-069Mahle    766.972.4
Mahle    77925670 PI 73010 DN SMX VST 10Mahle    77665458~PI 2030-057Mahle    77373020~HC 9
Mahle    77925670~PI 73010 DN SMX VST 10Mahle    77666241~PI 3605-015Mahle    77500341 HC 44
Mahle    77955099~PI 5115 SMX 6Mahle    77669724~PIS 3070/-50-600 MBARMahle    852 015 SMX6
Mahle    77960222 PI 25010 RN SMX 25Mahle    77680226~PI 2215 SMX VST 3Mahle    852 126 MIC 10 NBR
Mahle    77964075~PI 22025 RN SMX 6Mahle    77680242~PI 2245 SMX VST 3Mahle    77661598 PI1710-1
Mahle    78229569 PI 36100 DN DRG40Mahle    77680341 PI 3108 SMX 10Mahle    852 149 SMX 10 NBR
Mahle    78261018 PI 25010 DN SMX 25Mahle    77680341 PI 3108 SMX10Mahle    852 149 SMX VST 10
Mahle    78261059 PI 25016 DN SMX 25 Bộ lọc dầu công nghiệp MAHLEMahle    77680366 PI 3130 PS 10Mahle    852 516 MIC
Mahle    78396616 PI 2015-069 G11/4Mahle    77680382~PI 3205 SMX VST 10Mahle    852 516 MOL
Mahle    852 015 CC SMX 6 NBR Nr:632.201.0Mahle    77680416~PI 3230 SMX VST 10Mahle    852 516 SM-L
Mahle    852 516 SM-L 2-ER GEBINDEMahle    77680473~PI 4115 SMX 25 
Mahle    852 127 SMX 10 77683618Mahle    77680481; PI 4130 PS 25Mahle    852 519 MIC