REGO-FIX là nhà sản xuất hệ thống giữ dụng cụ cao cấp của Thụy Sĩ. Hệ thống giữ dụng cụ toàn diện của chúng tôi bao gồm Đầu kẹp REGO-FIX, ống kẹp REGO-FIX, kẹp đai ốc REGO-FIX vượt trội với độ tin cậy đặc biệt, độ chính xác cao và chất lượng vượt trội.Tại REGO-FIX, chúng tôi biết rằng thành công lâu dài nằm ở việc tạo điều kiện cho nhân viên của chúng tôi cùng nhau định hình tương lai của chúng tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau đa văn hóa để thiết kế và sản xuất các sản phẩm sáng tạo. Đó là cách chúng tôi đáp ứng nhu cầu gia công của khách hàng. Đầu tư liên tục vào R & D dẫn đến việc ra mắt sản phẩm mới và thúc đẩy các cải tiến gia công hơn nữa.

Một số model đầu kẹp REGO-FIX:

SK-B 50 / ER 40 x 200 H

SK-B 50 / ER 40 x 160 H                  

SK-B 50 / ER 40 x 100 H                  

SK-B 50 / ER 32 x 200 H                  

SK-B 50 / ER 32 x 160 H  

SK-B 50 / ER 32 x 100 H  

SK-B 50 / ER 25 x 200 H

SK-B 50 / ER 25 x 160 H  

SK-B 50 / ER 25 x 100 H  

SK-B 50 / ER 25 x 070 H

SK-B 50 / ER 20 x 100 H  

SK-B 50 / ER 20 x 070 H                  

SK-B 50 / ER 16 x 200 H  

SK-B 50 / ER 16 x 160 H                  

SK-B 50 / ER 16 x 100 H                  

SK-B 40 / ER 40 x 160 H                  

SK-B 40 / ER 40 x 100 H                  

SK-B 40 / ER 40 x 080 H  

SK-B 40 / ER 32 x 200 H  

SK-B 40 / ER 32 x 160 H

SK-B 40 / ER 32 x 100 H                  

SK-B 40 / ER 32 x 070 H  

SK-B 40 / ER 25 x 200 H                  

SK-B 40 / ER 25 x 160 H  

SK-B 40 / ER 25 x 100 H                  

SK-B 40 / ER 25 x 070 H                  

SK-B 40 / ER 20 x 100 H                  

SK-B 40 / ER 20 x 070 H  

SK-B 40 / ER 16 x 200 H                  

SK-B 40 / ER 16 x 160 H

SK-B 40 / ER 16 x 100 H  

SK-B 40 / ER 16 x 070 H                  

SK-B 40 / ER 11 x 160 H                  

SK-B 40 / ER 11 x 100 H  

SK 50 / ER 50 x 100 H

SK 50 / ER 40 x 200 H

SK 50 / ER 40 x 160 H

SK 50 / ER 40 x 100 H

SK 50 / ER 32 x 320 XL     

SK 50 / ER 32 x 200 H

SK 50 / ER 32 x 160 H

SK 50 / ER 32 x 100 H

SK 50 / ER 25 x 200 H

SK 50 / ER 25 x 160 H

SK 50 / ER 25 x 100 H

SK 50 / ER 25 x 070 H

SK 50 / ER 20 x 100 H

SK 50 / ER 20 x 070 H

SK 50 / ER 16 x 400 XL     

SK 50 / ER 16 x 340 XL

SK 50 / ER 16 x 300 XL     

SK 50 / ER 16 x 240 XL     

SK 50 / ER 16 x 200 H

SK 50 / ER 16 x 160 H

SK 50 / ER 16 x 100 H

SK 40 / ERA 32 x 019

SK 40 / ER 40 x 160 H

SK 40 / ER 40 x 100 H

SK 40 / ER 40 x 080

SK 40 / ER 32 x 320 XL

SK 40 / ER 32 x 200 H

SK 40 / ER 32 x 160 H

SK 40 / ER 32 x 100 H

SK 40 / ER 32 x 070 H

SK 40 / ER 25 x 200 H

SK 40 / ER 25 x 160 H

SK 40 / ER 25 x 100 H

SK 40 / ER 25 x 070 H

SK 40 / ER 20 x 100 H

SK 40 / ER 20 x 070 H

SK 40 / ER 16 x 400 XL     

SK 40 / ER 16 x 360 XL                     

SK 40 / ER 16 x 320 XL                     

SK 40 / ER 16 x 300 XL     

SK 40 / ER 16 x 260 XL     

SK 40 / ER 16 x 200 H

SK 40 / ER 16 x 160 H

SK 40 / ER 16 x 100 H

SK 40 / ER 16 x 070 H

SK 40 / ER 11 x 160 H

SK 40 / ER 11 x 100 H

SK 30 / ER 32 x 065 H

SK 30 / ER 25 x 060 H

SK 30 / ER 16 x 100 H

SK 30 / ER 16 x 070 H

Để biết thêm về nhà cung cấp REGO-FIX tại Việt Nam, đầu kẹp REGO-FIX, đầu kẹp đai ốc REGO-FIXHãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn kĩ thuật và hỗ trợ giá cả hợp lý nhất.