Các giải pháp Máy bơm bôi trơn của SKF-Lincoln cung cấp cho Bạn một dải đa dạng các loại chất bôi trơn đặc chủng cho đến các hệ thống bôi trơn chuyên dung đặc biệt. Các giải pháp bôi trơn của SKF sử dụng những kiến thức trong lĩnh vực ma sát học (tribology)-ngành nghiên cứu về ma sát , mài mòn và bôi trơn, kết hợp cùng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn của SKF về vòng bi ,phớt chặn và giám sát tình trạng thiết bị. Bạn có thể đặt niềm tin vào hệ thống dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu, kể cả các chương trình quản lý bôi trơn để chọn chât bôi trơn phù hợp, kế hoạch hóa công tác bôi trơn và hệ thống giám sát tình trạng bôi trơn-tất cả từ một đối tác duy nhất, với độ tin cậy cao.

Bơm nạp mỡ SKF-Lincoln LAGF 18, LAGF 50
Bơm nạp mỡ của SKF phù hợp cho việc bơm mỡ vào vòng bi hoặc nạp lại mỡ cho súng TLGH 1 và LAGH 400.
Đã được kiểm tra và chấp nhận cho sử dụng với mỡ của SKF. Dễ lắp đặt và dễ sử dụng, Phù hợp cho việc sử dụng với các loại mỡ 18kg và 50kg của SKF.

Nạp nhanh chóng, áp lực bơm thấp cho phép thể tích mỡ cung cấp nhiều hơn.
Bơm sạch mỡ bên trong thùng
Dễ lắp đặt: tất cả các chi tiết cần thiết đã được cung cấp sẵn sàng.
Độ tin cậy cao: đã được kiểm tra và chấp nhận cho sử dụng với tất cả các loại mỡ của SKF

Từ loại bôi trơn một điểm cho đến loại bôi trơn nhiều điểm, các dụng cụ của máy bơm mở bôi trơn SKF-Lincoln là những dụng cụ bôi trơn dễ sử dụng kinh tế và có độ tin cậy cao để cải thiện hiệu quả bôi trơn và tiết kiệm thời gian so với phương pháp thủ công. Các dụng cụ bôi trơn tự động như LAGD SKF SYSTEM 24 và SKF MultiPoint cung cấp một lượng mỡ SKF ổn định, có thể điều chỉnh được, giảm thiểu được các rủi ro do bôi trơn thiếu hoặc dư.
Các hệ thống máy bơm mở bôi trơn trung tâm SKF-Lincoln cung cấp chất bôi trơn từ một nguồn trung tâm đến các điểm cần bôi trơn trong một thiết bị hay cụm thiết bị. Giải pháp này giảm thiểu ma sát và độ mài mòn, loại bỏ rủi ro bôi trơn sót, thiếu của phương pháp thủ công và tối ưu hóa chất lượng bôi trơn. Hệ thống này gần như không cần bảo trì-công việc bảo trì duy nhất phải làm là “châm” chất bôi trơn vào bồn chứa và kiểm tra bằng mắt các đầu mối.

Các hệ thống máy bơm bôi trơn trung tâm SKF-Lincoln sử dụng chất bôi trơn là dầu hoặc mỡ. Các hệ thống này đều có thể tích hợp dễ dàng với hệ thống giám sát tình trạng thiết bị giúp nhân viên vận hành có thể giám sát được tình trạng của toàn hệ thống, kể cả tình trạng của bơm và lượng chất bôi trơn còn trong bồn chứa.

Độ sạch tối ưu khi bơm nạp mỡ vào súng bơm mỡ
Các phương pháp bôi trơn tốt nhất cho rằng mỗi loại mỡ yêu cầu một súng bắn mỡ riêng và việc nạp lại phải là một quy trình sạch. Bơm mỡ SKF được thiết kế để giúp đạt được mục tiêu này.

• Làm đầy nhanh chóng: khối lượng hành trình cao áp suất thấp
• Dễ dàng cài đặt: tất cả các mục cần thiết đã được bao gồm
• Đáng tin cậy: đã được kiểm tra và phê duyệt cho tất cả các loại mỡ SKF
• Thích hợp làm chất bổ sung cho SKF Bearing Packer VKN 550