timthumb

Bộ mã hóa Vòng Quay Nemicon

Bộ mã hóa Vòng Quay Encoder Nemicon Việt Nam  thuộc tập đoàn Lika Electronic chuyên về bộ mã hóa và các hệ thống vị trí đo. Kể từ khi thành lập vào năm 1982, Lika điện tử phát triển và sản xuất các bộ mã hóa gia tăng và tuyệt đối, quang học và từ trường, quay và tuyến tính, Cảm biến  Lika gia tăng & tuyệt đối, tuyến tính và hệ thống đo lường từ tăng & tuyệt đối quay, thiết bị truyền động và giao diện Bộ mã hóa Vòng Quay Encoder Nemicon

Tập đoàn Nemicon Electronic bắt đầu từ một công ty gia đình, nhờ năng lực kỹ thuật của nó và toàn diện bí quyết trong các ngành công nghiệp tự động hóa cùng với các tiêu chuẩn chất lượng cao và các kỹ năng trong việc cung cấp Cảm biến Lika các giải pháp nhắm đến nhu cầu của khách hàng cụ thể, trong những năm qua Lika điện tử đã phát triển trở thành một tiền đạo suy nghĩ công ty sáng tạo và toàn cầu và đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng đầu của các bộ mã hóa quang học và hệ thống đo lường từ ở châu Âu và trên toàn thế giới.

Bộ mã hóa Encoder Nemicon Việt Nam là sản phẩm của Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát, quý khách hàng muốn biết thệm thông tin về sản phẩm: hãy liên hệ với công ty chúng tôi để được giá tốt. ( hotline: 0909304977), một số model về Cảm biến Nemicon

Một Số model về Bộ mã hóa vòng quay Encoder Nemicon:

OC-SP1000-2M NOC-SP1000-2MC NOC-SP1000-2MHC OVW2-003-2MC HES-036-2MC HES-036-2M HES-036-2MHC OVW2-15-2MHC
NOC-SP1024-2M NOC-SP1024-2MC NOC-SP1024-2MHC OVW2-005-2MC SBL-0512-2C ASC-SP-10-T ASC-HP-720-C OVW2-18-2MHC
NOC-SP1200-2M NOC-SP1200-2MC NOC-SP1200-2MHC OVW2-006-2MC OEK-50-2C ASC-SP-8-CP SBH-8192-2MT OVW2-20-2MHC
NOC-SP1500-2M NOC-SP1500-2MC NOC-SP1500-2MHC OVW2-0125-2MC SBH-0512-2T ASC-SP-12-T ASC-HP-10-C OVW2-2048-2MHC
NOC-SP1800-2M NOC-SP1800-2MC NOC-SP1800-2MHC OVW2-025-2MC OEK-300-2C ASC-SP-10-CP ASS-256-GC OVW2-25-2MHC
NOC-SP2000-2M NOC-SP2000-2MC NOC-SP2000-2MHC OVW2-0256-2MC OEK-100-2C ASC-SP-12-CP ASS-360-BC OVW2-36-2MHC
NOC-SP2048-2M NOC-SP2048-2MC NOC-SP2048-2MHC OVW2-036-2MC HES-01-2MC HES-01-2M HES-01-2MHC OVF-01-2MC OVF-01-2M OVF-01-2MHC
NOC-SP2500-2M NOC-SP2500-2MC NOC-SP2500-2MHC OVW2-0512-2MC HES-02-2MC HES-02-2M HES-02-2MHC OVF-08-2MC OVF-08-2M OVF-08-2MHC
NOC-SP4096-2M NOC-SP4096-2MC NOC-SP4096-2MHC OVW2-01-2MC HES-03-2MC HES-03-2M HES-03-2MHC OVF-09-2MC OVF-09-2M OVF-09-2MHC
NOC-SP5000-2M NOC-SP5000-2MC NOC-SP5000-2MHC OVW2-02-2MC HES-04-2MC HES-04-2M HES-04-2MHC OVF-10-2MC OVF-10-2M OVF-10-2MHC
NOC-SP10000-2M NOC-SP10000-2MC NOC-SP10000-2MHC OVW2-03-2MC HES-05-2MC HES-05-2M HES-05-2MHC HES-20-2MC HES-20-2M HES-20-2MHC
NOC-SP100-2M NOC-SP100-2MC NOC-SP100-2MHC OVW2-04-2MC HES-06-2MC HES-06-2M HES-06-2MHC HES-12-2MC HES-12-2M HES-12-2MHC
NOC-SP120-2M NOC-SP120-2MC NOC-SP120-2MHC OVW2-05-2MC HES-08-2MC HES-08-2M HES-08-2MHC HES-25-2MC HES-25-2M HES-25-2MHC
NOC-SP200-2M NOC-SP200-2MC NOC-SP200-2MHC OVW2-06-2MC HES-09-2MC HES-09-2M HES-09-2MHC HES-36-2MC HES-36-2M HES-36-2MHC
NOC-SP250-2M NOC-SP250-2MC NOC-SP250-2MHC OVW2-08-2MC HES-10-2MC HES-10-2M HES-10-2MHC OEK-250-2C ASC-SP-8-T ASS-1024-GC
NOC-SP300-2M NOC-SP300-2MC NOC-SP300-2MHC OVW2-09-2MC OVF-12-2MC OVF-12-2M OVF-12-2MHC OEK-360-2C ASC-SP-720-T ASC-HP-8-C
NOC-SP360-2M NOC-SP360-2MC NOC-SP360-2MHC OVW2-10-2MC OVF-15-2MC OVF-15-2M OVF-15-2MHC HES-15-2MC HES-15-2M HES-15-2MHC
NOC-SP400-2M NOC-SP400-2MC NOC-SP400-2MHC OVW2-1024-2MC OVF-18-2MC OVF-18-2M OVF-18-2MHC HES-18-2MC HES-18-2M HES-18-2MHC
NOC-SP500-2M NOC-SP500-2MC NOC-SP500-2MHC OVW2-12-2MC OVF-20-2MC OVF-20-2M OVF-20-2MHC SBH-1024-2T SBH-4096-2T
NOC-SP512-2M NOC-SP512-2MC NOC-SP512-2MHC OVW2-15-2MC OEK-200-2C ASC-SP-720-CP SBH-100-2MT OVW2-09-2MHT
NOC-SP600-2M NOC-SP600-2MC NOC-SP600-2MHC OVW2-18-2MC SBH-0512-2T SBH-0512-2MT SBH-0512-2MD OVW2-10-2MHT
NOC-SP900-2M NOC-SP900-2MC NOC-SP900-2MHC OVW2-20-2MC SBH-1024-2T SBH-1024-2MT SBH-1024-2MD OVW2-1024-2MHT
OVW2-003-2MC OVW2-003-2MD OVW2-003-2MHCP OVW2-2048-2MC SBH-4096-2T SBH-4096-2MT SBH-4096-2MD OVW2-12-2MHT
OVW2-005-2MC OVW2-005-2MD OVW2-005-2MHCP OVW2-25-2MC SBH-8192-2T SBH-8192-2MT SBH-8192-2MD OVW2-15-2MHT
OVW2-006-2MC OVW2-006-2MD OVW2-006-2MHCP OVW2-36-2MC SBH-100-2T SBH-100-2MT SBH-100-2MD OVW2-18-2MHT
OVW2-0125-2MC OVW2-0125-2MD OVW2-0125-2MHCP OVW2-003-2MD OPN-01-2M OPN-01-2MC OPN-01-2MHC OVW2-20-2MHT
OVW2-025-2MC OVW2-025-2MD OVW2-025-2MHCP OVW2-005-2MD OPN-036-2M OPN-036-2MC OPN-036-2MHC OVW2-2048-2MHT
OVW2-0256-2MC OVW2-0256-2MD OVW2-0256-2MHCP OVW2-006-2MD OPN-10-2M OPN-10-2MC OPN-10-2MHC OVW2-25-2MHT
OVW2-036-2MC OVW2-036-2MD OVW2-036-2MHCP OVW2-0125-2MD OPN-20-2M OPN-20-2MC OPN-20-2MHC OVW2-36-2MHT
OVW2-0512-2MC OVW2-0512-2MD OVW2-0512-2MHCP OVW2-025-2MD OPN-4096-2M OPN-4096-2MC OPN-4096-2MHC OVW2-003-2MHC
OVW2-01-2MC OVW2-01-2MD OVW2-01-2MHCP OVW2-0256-2MD OPN-02-2M OPN-02-2MC OPN-02-2MHC OVW2-005-2MHC
OVW2-02-2MC OVW2-02-2MD OVW2-02-2MHCP OVW2-036-2MD OPN-05-2M OPN-05-2MC OPN-05-2MHC OVW2-006-2MHC
OVW2-03-2MC OVW2-03-2MD OVW2-03-2MHCP OVW2-0512-2MD OPN-1024-2M OPN-1024-2MC OPN-1024-2MHC OVW2-0125-2MHC
OVW2-04-2MC OVW2-04-2MD OVW2-04-2MHCP OVW2-01-2MD OPN-2048-2M OPN-2048-2MC OPN-2048-2MHC OVW2-025-2MHC
OVW2-05-2MC OVW2-05-2MD OVW2-05-2MHCP OVW2-02-2MD OPN-50-2M OPN-50-2MC OPN-50-2MHC OVW2-0256-2MHC
OVW2-06-2MC OVW2-06-2MD OVW2-06-2MHCP OVW2-03-2MD OPN-03-2M OPN-03-2MC OPN-03-2MHC OVW2-036-2MHC
OVW2-08-2MC OVW2-08-2MD OVW2-08-2MHCP OVW2-04-2MD OPN-06-2M OPN-06-2MC OPN-06-2MHC OVW2-0512-2MHC
OVW2-09-2MC OVW2-09-2MD OVW2-09-2MHCP OVW2-05-2MD OPN-12-2M OPN-12-2MC OPN-12-2MHC OVW2-01-2MHC
OVW2-10-2MC OVW2-10-2MD OVW2-10-2MHCP OVW2-06-2MD OPN-25-2M OPN-25-2MC OPN-25-2MHC OVW2-02-2MHC
OVW2-1024-2MC OVW2-1024-2MD OVW2-1024-2MHCP OVW2-08-2MD OPN-01-2MHT UFO-0025-Z1 ASC-HP-8-T OVW2-03-2MHC
OVW2-12-2MC OVW2-12-2MD OVW2-12-2MHCP OVW2-09-2MD OPN-036-2MHT UFO-01-Z1 ASC-HP-720-T OVW2-04-2MHC
OVW2-15-2MC OVW2-15-2MD OVW2-15-2MHCP OVW2-10-2MD OPN-10-2MHT UFO-0025-Z9 ASC-HP-10-T OVW2-05-2MHC
OVW2-18-2MC OVW2-18-2MD OVW2-18-2MHCP OVW2-1024-2MD OPN-20-2MHT UFO-01-Z9 ASC-HP-12-T OVW2-06-2MHC
OVW2-20-2MC OVW2-20-2MD OVW2-20-2MHCP OVW2-12-2MD OPN-4096-2MHT UFO-0025-H ASC-HP-8-CP OVW2-08-2MHC
OVW2-2048-2MC OVW2-2048-2MD OVW2-2048-2MHCP OVW2-15-2MD OPN-02-2MHT UFO-01-H ASC-HP-720-CP OVW2-09-2MHC
OVW2-25-2MC OVW2-25-2MD OVW2-25-2MHCP OVW2-18-2MD OPN-05-2MHT UFO-0025-D ASC-HP-10-CP OVW2-10-2MHC
OVW2-36-2MC OVW2-36-2MD OVW2-36-2MHCP OVW2-20-2MD OPN-1024-2MHT UFO-01-D ASC-HP-12-CP OVW2-1024-2MHC
HES-003-2MC HES-003-2M HES-003-2MHC OVW2-2048-2MD OEK-300-2MC ASC-SP-8-GC OEK-360-1C OVW2-12-2MHC
HES-005-2MC HES-005-2M HES-005-2MHC OVW2-25-2MD OVF-025-2MC OVF-025-2M OVF-025-2MHC OVW2-18-2MHCP
HES-006-2MC HES-006-2M HES-006-2MHC OVW2-36-2MD OVF-0256-2MC OVF-0256-2M OVF-0256-2MHC OVW2-20-2MHCP
HES-0125-2MC HES-0125-2M HES-0125-2MHC OVW2-003-2MHCP OVF-036-2MC OVF-036-2M OVF-036-2MHC OVW2-2048-2MHCP
HES-025-2MC HES-025-2M HES-025-2MHC OVW2-005-2MHCP OVF-0512-2MC OVF-0512-2M OVF-0512-2MHC OVW2-25-2MHCP
HES-0256-2MC HES-0256-2M HES-0256-2MHC OVW2-006-2MHCP OVF-02-2MC OVF-02-2M OVF-02-2MHC OVW2-36-2MHCP
OSS-01-2HC SBH-0512-2MD OEK-50-1C OVW2-0125-2MHCP OVF-03-2MC OVF-03-2M OVF-03-2MHC OVW2-003-2MHT
HES-0512-2MC HES-0512-2M HES-0512-2MHC OVW2-025-2MHCP OVF-04-2MC OVF-04-2M OVF-04-2MHC OVW2-005-2MHT
OSS-02-2HC SBH-1024-2MD OEK-200-1C OVW2-0256-2MHCP OVF-05-2MC OVF-05-2M OVF-05-2MHC OVW2-006-2MHT
OSS-036-2HC SBH-4096-2MD OEK-300-1C OVW2-036-2MHCP OVF-06-2MC OVF-06-2M OVF-06-2MHC OVW2-0125-2MHT
OEK-50-2MC SBH-8192-2MD OEK-100-1C OVW2-0512-2MHCP OVF-1024-2MC OVF-1024-2M OVF-1024-2MHC OVW2-025-2MHT
OPN-06-2MHT OEK-100-2HC OEK-100-2MHC OVW2-01-2MHCP OEK-200-2MC SBH-100-2MD OEK-250-1C OVW2-0256-2MHT
OPN-12-2MHT OEK-250-2HC OEK-250-2MHC OVW2-02-2MHCP OPN-2048-2MHT OEK-50-2HC OEK-50-2MHC OVW2-036-2MHT
OPN-25-2MHT OEK-360-2HC OEK-360-2MHC OVW2-03-2MHCP OPN-50-2MHT OEK-200-2HC OEK-200-2MHC OVW2-0512-2MHT
OEK-100-2MC ASC-SP-720-GC SBH-0512-2MT OVW2-04-2MHCP OPN-03-2MHT OEK-300-2HC OEK-300-2MHC OVW2-01-2MHT
OEK-250-2MC ASC-SP-10-GC SBH-1024-2MT OVW2-05-2MHCP OVF-2048-2MC OVF-2048-2M OVF-2048-2MHC OVW2-02-2MHT
OEK-360-2MC ASC-SP-12-GC SBH-4096-2MT OVW2-06-2MHCP OVF-25-2MC OVF-25-2M OVF-25-2MHC OVW2-03-2MHT
HES-1024-2MC HES-1024-2M HES-1024-2MHC OVW2-08-2MHCP OVF-36-2MC OVF-36-2M OVF-36-2MHC OVW2-04-2MHT
HES-2048-2MC HES-2048-2M HES-2048-2MHC OVW2-09-2MHCP NOC-SP30-2M NOC-SP30-2MC NOC-SP30-2MHC OVW2-05-2MHT
OVF-003-2MC OVF-003-2M OVF-003-2MHC OVW2-10-2MHCP NOC-SP40-2M NOC-SP40-2MC NOC-SP40-2MHC OVW2-06-2MHT
OVF-005-2MC OVF-005-2M OVF-005-2MHC OVW2-1024-2MHCP NOC-SP60-2M NOC-SP60-2MC NOC-SP60-2MHC OVW2-08-2MHT
OVF-006-2MC OVF-006-2M OVF-006-2MHC OVW2-12-2MHCP OVF-0125-2MC OVF-0125-2M OVF-0125-2MHC OVW2-15-2MHCP

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ mã hóa Vòng Quay Nemicon”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết Tư vấn

Đại lý tại Việt Nam

Sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Thông Tin Doanh Nghiệp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG THIÊN PHÁT Địa chỉ: 237/49C Phạm Văn Chiêu, F14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Hotline: +84 2838 959 442, Fax: +84 2838 959 443, Email: info@hoangthienphat.com wed site: hoangthienphat.com Số ĐKKD: 0313139144 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư T.p HCM cấp ngày 13/02/2015

Chat Live Facebook